The Mall uitvoerder jongerenwerk vanaf 2022 

Jongerenwerkorganisatie The Mall Gorinchem heeft de aanbesteding gewonnen voor de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Gorinchem. Het betreft een gunning voor de periode 2022 tot en met 2025, met daarbij een optie tot verlenging van maximaal twee jaar. 

 

“Een geweldig perspectief”, zegt teamleider Nick Dees. “Samen met vrijwilligers hebben we keihard gewerkt aan een mooi toekomstplan voor het jongerenwerk in de stad. We zijn enorm blij dat we mogen gaan werken aan de verwezenlijking hiervan. Hiermee kunnen we duurzaam investeren in de groei van jongeren en hun omgeving.”

 

Net als in 2015 en 2018 kwam The Mall Gorinchem overtuigend als beste partij uit de bus bij de aanbesteding. Doordat er in 2018 een uploadfout werd gemaakt bij de online versturing van de documenten, liepen ze toen de opdracht mis. Daarop ontving The Mall massale steun en werd het werk in versmalde vorm voortgezet. Dit keer verliep de procedure vloeiend. Bestuursvoorzitter Pieterjan van Wijngaarden: “Terugkijkend op de afgelopen jaren zijn we dankbaar voor het vele werk dat we onder jongeren in onze stad hebben kunnen doen. Daarvoor zijn we onze sponsoren en vrijwilligers erkentelijk. Zij hebben het werk van The Mall op de been gehouden. Het is geweldig dat we onze huidige werkzaamheden, die worden gefinancierd vanuit kerken, particulieren, fondsen en bedrijven, nu weer verder kunnen uitbreiden in de stad, en nog meer jongeren kunnen helpen.”

 

Werkwijze

The Mall draagt bij aan de groei van jongeren in alle wijken van Gorinchem door ze te stimuleren om mee te doen, mee te werken en bij te dragen. Daarvoor wordt een behoeftegerichte, relationele, integrale en flexibele manier van werken gehanteerd. Samenwerking en afstemming met het lokale netwerk en organisaties staan hoog in het vaandel. Vanaf 2022 zet The Mall intensiever in op outreachend werk, jongerencentra, meidenwerk, coaching, projecten en youth organizing, ofwel initiatieven van jongeren, die zij zelf organiseren met ondersteuning van The Mall om dit te realiseren.

 

Met verschillende organisaties gaat The Mall een inhoudelijke samenwerking aan, waaronder Ontmoetingscentrum Centraal Punt. Initiatiefnemer Mohamed Boukrouche: “We zien echt kansen om elkaar te versterken. Met het jongerenwerk werken we straks op meerdere vlakken samen, zoals op het gebied van een zinvolle vrijetijdsbesteding, talentgericht werken en laagdrempelige ondersteuning.”

 

“We kijken uit naar de toekomst en gaan ons team verder uitbreiden”, zegt Dees. “We hebben er enorm veel zin in om het jongerenwerk, samen met vrijwilligers, verder te ontwikkelen. Ook hebben we vertrouwen in een goede blijvende samenwerking met de gemeente Gorinchem.”