Coaching

We bouwen een vertrouwensrelatie op met jongeren en daarbinnen helpen we hen met grote en kleine vragen. Dit doen we zowel individueel als in groepsverband. Zo kun je bij ons terecht om samen een organisatie te bellen om iets te regelen, het schrijven en opstellen van een sollicitatiebrief of het aanvragen van een studiefinanciering. Daarnaast kunnen we aanvullende ondersteuning bieden aan jongeren die al in een hulpverleningstraject zitten.

Uit ervaring blijkt dat jongeren vaak op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Ze kunnen de weg naar het reguliere hulpverleningsaanbod soms moeilijk vinden en lopen vast in hun zoektocht. We ondersteunen en begeleiden jongeren die worstelen met zaken zoals bijvoorbeeld school, werk en inkomen, financiën, huisvesting en sociale- of psychische problemen. Daar waar nodig is verwijzen wij naar de juiste (hulpverlenings)instantie door.

Talentontwikkeling

Bij alle werkzaamheden van het jongerenwerk speelt ‘talentontwikkeling’ een belangrijke rol. Talentontwikkeling houdt in dat we jongeren op een positieve manier stimuleren om te ontdekken waar hun sterke punten (talenten) liggen. Vervolgens krijgen zij de hulp en kans om dit talent verder te ontwikkelen.

Door de nadruk te leggen op wat zij wél kunnen in plaats van op wat ze minder goed kunnen, groeit het zelfvertrouwen en worden zij geprikkeld om zich in te spannen, verder te leren en initiatieven te nemen. Zo kunnen zij uitgroeien tot jongeren die een volwaardige plek innemen in onze maatschappij.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met ons.

Nick Dees

Jongerenwerker

nick.dees@yfc.nl

06-37 17 64 67

Werkdagen: di. wo. do. vrij.

Wijk

Waarin zijn we nog meer actief