Schooljongerenwerk

Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn de jongerenwerkers van The Mall ook op school aanwezig! Daar zijn we een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren, bieden we informatie en begeleiding en zijn we er voor de leerlingen. Zo zijn we bijvoorbeeld zichtbaar tijdens pauzes en tussenuren, bieden we coaching en organiseren we activiteiten op school!

Schooljongerenwerk