(Groeps)interventies

Wij hechten sterk aan actieve samenwerkingen en dragen vanuit onze rol bij aan het vormen van een gezond pedagogisch leefklimaat voor jongeren. Soms is daar wat extra’s voor nodig. Daarvoor hebben we ter ondersteuning onderstaand aanbod.

Teambuilding voor schoolklassen

Ter bevordering van een gezonde groepsdynamiek, bieden we teambuildingsdagen op maat aan voor schoolklassen.

Rots & Water training

Doormiddel van psycho-fysieke oefeningen leren we jongeren om stabiel in het leven te staan. Ze leren zich krachtig te voelen en eigen keuzes te maken (Rots), maar ook leren ze soepel mee te bewegen met de ander en samen te werken (Water). We doen dit zowel in groepsverband als individueel. Vier jongerenwerkers zijn gecertificeerd Rots en Water trainer.

Advies voor aanpak veilig leerklimaat

Soms vinden er op school processen plaats die een veilig leerklimaat belemmeren. Mogelijk merk je dat de huidige regels en structuren hier onvoldoende antwoord op kunnen geven. Wij denken daarom mee met scholen en geven advies om hier op een integrale manier gerichte interventies toe te passen.

Groepsaanpak jongeren

Bij hardnekkig jongerenoverlast in de buurt, helpen we mee in het ontwikkelen van een gerichte groepsaanpak. Samen met wijkpartners zorgen we voor een duidelijke taakverdeling en heldere afspraken die bijdragen aan de vermindering van overlast.

Meidenvenijn

Tijdens deze training wordt de groep meiden bewust gemaakt over het fenomeen ‘meidenvenijn’. Er zal worden gekeken naar de verschillende rollen die zich hierin bevinden en welke rol de meiden zelf spelen. Bewustwording is stap één, hierna zal er gekeken worden naar wat de groep nodig heeft en zal hier het programma omheen worden vormgegeven. Dit wordt gedaan doormiddel van de methode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’. 

Nick Dees

Jongerenwerker

nick.dees@mallgorinchem.nl

06-37 17 64 67

Werkdagen: di. wo. do. vrij.

Wijk