Team

Het jongerenwerk van The Mall wordt uitgevoerd door de Stichting Youth for Christ Gorinchem. De stichting is verbonden aan de landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland. De professionaliteit van het werk wordt bewaakt door de inzet van de betaalde werkers, doorgaande deskundigheidsbevordering en ondersteuning en expertise vanuit Youth for Christ Nederland. Alle professionals hebben een agogische achtergrond en ten minste een HBO werk- en denkniveau. Samen met de vrijwilligers en de stagiairs vormen de betaalde medewerkers (professionals) het complete team. Deze Gorinchemse stichting wordt aangestuurd door een bestuur met vijf leden. Alle bestuursleden zetten zich vrijwillig in voor
hun bestuurstaak.

Daarnaast is er nog een adviesraad die het bestuur, gevraagd of ongevraagd, adviseert over de uitvoer en het beleid van het jongerenwerk van The
Mall. De leden van deze raad verbinden tevens het jongerenwerk met lokale netwerken en geven hierdoor behoeftegericht werken actief vorm richting de Gorinchemse samenleving. De adviesraad heeft momenteel vier leden: Mohamed Boukrouche, Suzanne Kooij, Tom Kroon, en Kees van
Willigen. We hebben hiermee een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit het sociale domein en het maatschappelijke middenveld in de adviesraad. (onderwijs, sport, verenigingen, kunst&cultuur, welzijn en zorg).

Voor de uitvoer van het meidenwerk werken we samen met Helder Jeugdwerk van Claire Westrup. Zij werkt op ZZP-basis voor The Mall.