ANBI-gegevens

Stichting The Mall Gorinchem
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
Tel: 06 44 95 43 49
ramon.debonte@mallgorinchem.nl

www.mallgorinchem.nl
KvK 41118795
RSIN 004228807
Rekening: NL37 RABO 0153 42 1282

ANBI-rapportageformulier

Via onderstaande link vindt u het door de Belastingdienst voorgeschreven rapportageformulier over het boekjaar 2022:

ANBI-rapportage Belastingdienst 2022

Organisatie en doelstelling

Stichting The Mall Gorinchem is uitvoerder van het jongerenwerk in Gorinchem.

Jaarverslag en financiële verantwoording

In het jaarverslag geven we een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de realisatie van onze doelen. Hier kunt u de jaarrekening van 2022 downloaden. Een papieren versie van de volledige jaarrekening ligt bij ons op kantoor ter inzage. Wilt u een digitale versie ontvangen dan kunt u hierover contact opnemen. Hier kunt u het jaarverslag van 2022 downloaden.

Doel van de organisatie

Kijk hiervoor op de ‘over ons’ pagina.

Beleid

Op hoofdlijnen wordt het beleid aangaande het jongerenwerk aangegeven in het document Hoofdlijnen Beleidsplan 2022-2025 The Mall Gorinchem.

Bestuur

Dhr. Pieterjan van Wijngaarden (voorzitter)
Dhr. Merijn van de Hoek (penningmeester)
Mevr. Borinda Huijben (algemeen bestuurslid)
Dhr. Arjan Groeneveld (algemeen bestuurslid)

De contactgegevens van het bestuur zijn:
Bestuur St. The Mall Gorinchem
T.a.v. P. van Wijngaarden
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
pieterjan.vanwijngaarden@mallgorinchem.nl

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting The Mall Gorinchem ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (manager jongerenwerk) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2023 van The Mall Gorinchem.