ANBI-gegevens

Stichting Youth for Christ Gorinchem
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
Tel: 0183-66 55 06
info@mallgorinchem.nl
mallgorinchem.nl
KvK 41118795
RSIN 004228807
Rekening: NL37RABO0153421282
ANBI Formulier 2020

Organisatie en Doelstelling
Stichting Youth for Christ Gorinchem is uitvoerder van The Mall Jongerenwerk in Gorinchem.

Jaarverslag
In het jaarverslag geven we een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de realisatie van onze doelen. U kunt het jaarverslag 2019 hier downloaden. Ook kunt u de financiële verantwoording 2019 downloaden. Een papieren versie van de volledige jaarrekening ligt bij ons op kantoor ter inzage. Wilt u een digitale versie ontvangen dan kunt u hierover contact opnemen.

Doel van de organisatie
Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. De stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar verbonden landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland, maar ondersteunt tevens actief de uitvoering van bedoelde activiteiten door aan haar gelieerde decentrale organisaties. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

Beleid
Op hoofdlijnen wordt het beleid aangaande het jongerenwerk aangegeven in het document “Hoofdlijnen beleidsplan 2019-2021″.
Download Hoofdlijnen Beleidsplan 2019-2021.

Bestuur
Dhr. Pieterjan van Wijngaarden (voorzitter)
Dhr. Thimo Kooiman (secretaris)
Dhr. Merijn van de Hoek (penningmeester)
Mevr. Arjan Groeneveld (algemeen bestuurslid)
Dhr. Marc van der Lee (algemeen bestuurslid)

De contactgegevens van het bestuur zijn:
Bestuur St. Youth for Christ Gorinchem
T.a.v. P. van Wijngaarden
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
info@mallgorinchem.nl

Beloningsbeleid
Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Gorinchem ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (teamleider) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.