ANBI-gegevens

Stichting Youth for Christ Gorinchem
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
Tel: 06 44 95 43 49
Ramon.debonte@yfc.nl
mallgorinchem.nl
KvK 41118795
RSIN 004228807
Rekening: NL37 RABO 0153 42 1282

 

ANBI-RAPPORTAGEFORMULIER

Via onderstaande link vindt u het door de Belastingdienst voorgeschreven rapportageformulier over het boekjaar 2022:

ANBI-rapportage Belastingdienst 2022

 

ORGANISATIE EN DOELSTELLING

Stichting Youth for Christ Gorinchem is uitvoerder van The Mall Jongerenwerk in Gorinchem.

 

JAARVERSLAG EN FINANCIËLE VERANTWOORDING

In het jaarverslag geven we een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en de realisatie van onze doelen. Hier kunt u de jaarrekening van 2022 downloaden. Een papieren versie van de volledige jaarrekening ligt bij ons op kantoor ter inzage. Wilt u een digitale versie ontvangen dan kunt u hierover contact opnemen. Hier kunt u het jaarverslag van 2022 downloaden.

 

DOEL VAN DE ORGANISATIE

Gedreven door Gods liefde, zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. De stichting voert deze activiteiten voor een deel uit via de aan haar verbonden landelijk werkende organisatie Stichting Youth for Christ Nederland, maar ondersteunt tevens actief de uitvoering van bedoelde activiteiten door aan haar gelieerde decentrale organisaties. De stichting werkt waar mogelijk samen met andere organisaties die op hetzelfde terrein werkzaam zijn.

 

BELEID

Op hoofdlijnen wordt het beleid aangaande het jongerenwerk aangegeven in het document “Hoofdlijnen beleidsplan 2019-2021″.
Download Hoofdlijnen Beleidsplan 2019-2021.

 

BESTUUR

Dhr. Pieterjan van Wijngaarden (voorzitter)
Dhr. Thimo Kooiman (secretaris)
Dhr. Merijn van de Hoek (penningmeester)
Mevr. Arjan Groeneveld (algemeen bestuurslid)
Dhr. Marc van der Lee (algemeen bestuurslid)

De contactgegevens van het bestuur zijn:
Bestuur St. Youth for Christ Gorinchem
T.a.v. P. van Wijngaarden
Burgstraat 37
4201 AB Gorinchem
info@mallgorinchem.nl

 

BELONINGSBELEID

Bestuursleden van Stichting Youth for Christ Gorinchem ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Wel is het in sommige gevallen mogelijk een vergoeding te krijgen voor daadwerkelijk gemaakte onkosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor het beloningsbeleid van de betaalde medewerkers, waaronder directie (teamleider) en jongerenwerkers verwijzen wij naar het personeelsreglement 2019 van Youth for Christ Nederland.