‘Never a dull moment’ voor jongerenwerker Nick

Gorinchem is volgens jongerenwerker Nick Dees (35) een fantastische stad om in te werken. Tien jaar geleden kwam hij bij The Mall in Gorinchem terecht en hoewel hij een stijgende hulpvraag naar jongerenwerk ziet, geniet hij nog iedere dag van zijn werk. Werk ook dat geen dag hetzelfde is. Of zoals hij zelf zegt ‘Never a dull moment’.

Tekst: Hannie Visser-Kieboom, De Stad Gorinchem

,,The Mall is een waarden gedreven organisatie, die het goede wil doen voor de stad. Daar zetten we ons iedere dag voor in. We zijn vooral een organisatie van hoop. Ook zelf blijf ik altijd hoop houden voor jongeren. Ook al kom je in moeilijke situaties met jongeren, schrijnende situaties soms met pubers die hun ouders nodig hebben. Situaties ook die me altijd blijven raken, maar juist dan houd ik die hoop, de energie om die uitdagingen aan te pakken. Het is ook goed om te beseffen dat die schrijnende gevallen niet representatief zijn voor de hele samenleving”, zo vertelt Nick tijdens de jongeren inloop in de Gildenwijk. Terwijl rondom hem jongeren van pakweg tien tot dertien jaar een potje tafeltennissen of samen naar een beeldscherm kijken, is Nick Dees de rust zelve en vertelt wat hem beweegt als jongerenwerker.

,,Ik wilde vroeger vooral graag intercultureel werken. Dat begon in Friesland waar ik opgroeide in een kleine stad met een asielzoekerscentrum. Wij hadden als gezin veelvuldig contact met die vluchtelingen en bouwden zo contacten op. Later werkte ik een seizoen lang in een Amerikaans zomerkamp met jongeren. Na mijn sportopleiding begon ik met een studie Social Work en kwam in 2006 in Spangen in Rotterdam in het jongerenwerk terecht. Na een periode in Ede begon ik in 2014 bij The Mall in Gorinchem” In die tien jaar die achter hem liggen gebeurde veel in het jongerenwerk in Gorinchem. Zoals het mislopen van het contract met de gemeente door een misser in de aanbestedingsprocedure.

Twee jaar geleden kreeg The Mall opnieuw een contract met de gemeente Gorinchem om het jongerenwerk in de stad weer op te pakken. In de voorbije twee jaar is gebouwd aan de basis van het jongerenwerk, die volgens Nick Dees nog niet eerder zo sterk was. ,,Dat nieuwe contract was voor mij echt een kippenvel moment. Maar ook in de jaren dat we geen contract hadden, hebben we nooit de hoop verloren en zijn we ons blijven inzetten voor het jongerenwerk. We kregen ook veel steun uit de samenleving, het was moeilijk en dan moet je oppassen dat je niet verbitterd raakt.” Sinds The Mall het jongerenwerk weer oppakte ziet Nick Dees een stijgende hulpvraag. Die stijging hoeft volgens hem niet te betekenen dat de problemen voor jongeren groter zijn, het kan ook zijn dat mensen The Mall beter weten te vinden.

Zorgen maakt hij zich soms wel over trends bij jongeren, zoals toenemend geweld. Zo werd hij de laatste weken enkele keren gealarmeerd over vechtpartijen in de stad. ,,We doen dan niet alleen aan symptoombestrijding, maar proberen jongeren vooral te steunen en op zoek te gaan naar achterliggende problemen” Die steun kan ver gaan voor Nick, zo onderhoudt hij ook contacten met jongeren in jeugddetentie, vooral omdat ze later toch weer terugkeren in de stad. Het hoort bij de individuele begeleiding die jongeren soms nodig hebben en die The Mall aanbiedt. Hulpvragen komen via het straatwerk, huisartsen, ouders of zorgcoördinatoren van school. Soms vragen scholen om advies bij klassen met een negatieve groepsdynamiek. ,,Met een goede voorbereiding en een goed programma kun je dan de sfeer proberen om te buigen.”

In de voorbije twee jaar is het jongerenwerk in de stad fors gegroeid. Zo biedt The Mall schooljongerenwerk op enkele scholen, zoals het Vita College. Verder heeft ze jongeren inloop in meerdere wijken. In vier wijken biedt ze meidenwerk aan, maar ook weerbaarheidstrainingen. Zo biedt ze op meerdere plekken laagdrempelig jongerenwerk aan en is ze zichtbaar in de wijk. Verder begeleidt ze zaalvoetbalteams in de Gildenwijk en de Lingewijk. In de zomer heeft The Mall een uitgebreid programma. In haar pand in de binnenstad heeft ze een eigen muziekstudio, waar jongeren welkom zijn. Begin maart hield The Mall een presentatie voor de gemeenteraad over de ontwikkelingen in het jongerenwerk, de raad was vooral lovend over alle activiteiten.

,,We willen vooral beschikbaar zijn en hulp bieden aan jongeren. Het is mooi als je bij een terugkoppeling over je werk te horen krijgt dat een jongere beter in zijn vel zit. Dat als ze opgroeien en zelf terugkijken op hun pubertijd dat ze aangeven dat ze iets gehad hebben aan ons werk. In een video die gemaakt werd over het jongerenwerk vertelde een jongere dat hij dankzij ons een plek in de Nederlandse samenleving had gevonden. Je moet jongeren het gevoel geven dat ze altijd bij je terecht kunnen en dat ze er niet alleen voor staan.” Die vertrouwensband met jongeren is voor Nick Dees een van de drijfveren voor zijn werk. Werk ook dat geen dag hetzelfde is.