Samenwerking

The Mall maakt deel uit van verschillende overleggen, netwerken en samenwerkingsverbanden met andere maatschappelijke organisaties. We zien dat samenwerking tussen verschillende organisaties leidt tot meerwaarde. Door de eigen kennis en expertise van de verschillende organisaties bij elkaar te brengen, ontstaat er synergie.

We werken ook samen met de ouders en verzorgers van de jongeren. We kennen de jongeren en hun eigen netwerk. Waar nodig zetten we een huisbezoeken in en werken we samen aan oplossingen. Bovendien benutten we ook de kracht van andere burgers en organisaties in Gorinchem. Door samenwerking vormen we een ’vangnet’ voor de jongeren. We nemen daarom deel aan wijkoverleggen en werken nauw samen met Gorinchem Beweegt, MEE, ASVZ, scholen, de wijkagenten, het Jeugd Preventie Team en het maatschappelijk middenveld.

Voorbeelden van samenwerking en synergie zijn:

  • Het coachings project en Student4Buurt in samenwerking met onder andere Poort6, MEE en ASVZ.
  • Het voetbalteam The Mall Jongerenwerk in samenwerking met Gorinchem Beweegt, Gorcum StreetSoccer en de Proxys-league.
  • Het taalcoachingsproject in samenwerking met een burgerinitiatief en Vluchtelingenwerk iedere maandagmiddag in ons pand aan de Burgstraat 37.