Zaalvoetbal

De Proxsys League

In oktober 2023 is een zesde en zevende zaalvoetbalteam van The Mall van start gegaan in de jeugdcompetitie van de Proxsys League. Op de startbijeenkomst is er kennisgemaakt met elkaar, getraind, is de aanvoerder gekozen en zijn de shirts gepresenteerd. De teams bestaan uit zes spelers en een keeper, die worden door een vrijwilliger en jongerenwerker worden begeleid. 

Waarom?

Het voetbalteam is voor ons een middel om een jonge groep beter te leren kennen en met jongeren te werken aan vaardigheden zoals samenwerken, omgaan met tegenslag, communiceren, afspraken nakomen, luisteren en doorzetten.

Meedoen of meehelpen?

Neem dan contact op met de betreffende jongerenwerker hierbij.

Casper van Sligtenhorst

Jongerenwerker

casper.vansligtenhorst@mallgorinchem.nl

06-40 49 43 46

Werkdagen: di. wo. do.

Wijk