Rijke Ontwikkeldag Gorinchem

Voor veel kinderen is het heel normaal om zich na schooltijd op allerlei andere manieren te ontwikkelen. Voor andere kinderen is het veel lastiger om hun interesses te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. Dat komt door de omstandigheden waarin ze opgroeien. In Gorinchem bieden we deze laatste groep na schooltijd activiteiten aan op allerlei gebieden: van sport tot cultuur, van natuur tot technologie, van samenwerken tot jongerenwerk.

Met drie basisscholen (JP Waale, Anne Frankschool en Daltonschool De Poorter), twee middelbare scholen (Omnia College en Vita College), de gemeente en verschillende maatschappelijke organisaties werken we samen aan een Rijke Ontwikkeldag Gorinchem. We maken als voorloper deel uit van het Programma School en Omgeving van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Activiteiten

De activiteiten voor de Rijke Ontwikkeldag Gorinchem organiseren we voor de kinderen van de JP Waale, Anne Frankschool en Daltonschool De Poorter, het Omnia College en Vita College. Leerlingen van deze scholen kunnen zich op school aanmelden voor de activiteiten.

Aangesloten organisaties

Aan het organiseren van de Rijke Ontwikkeldag Gorinchem werken mee:

Anne Frankschool

JP Waale

Daltonschool De Poorter

Omnia College

Vita College

Gemeente Gorinchem

Gorinchem Beweegt

Gorinchem Inspireert

Gorcums Museum

Natuurcentrum

Bibiliotheek aan Zet

i_lab

Centraal Punt

The Mall

Stichting Kindercentra Gorinchem (SKG)

Stichting OVO