Jonge Moeders

Vanuit de vertrouwensrelatie die we opbouwen, voelen meiden zich gezien, gesteund en uitgedaagd. Er is geen ‘picture perfect’ waaraan ze moeten voldoen. Bij The Mall mag je er gewoon zijn zoals je bent. 

Uit onderzoek blijkt dat er een zorgelijke ontwikkeling is wat betreft de mentale gezondheid van meiden. Prestatiedruk, eenzaamheid, sociale media en controleverlies zijn daarin belangrijke thema’s. Juist daar hebben we oog voor.  

In ons werk maken we hen bewust van hun eigen kracht, talenten en grenzen. We leren meiden om deze te gebruiken in verschillende situaties. Zo willen we hen tot bloei brengen en dragen we bij aan nieuwe positieve rolmodellen die hun omgeving weten te verrijken. Dit doen we vanuit het onderstaande aanbod. 

 

MeidenMall 

Op dit moment hebben vier meidengroepen die wekelijks bij elkaar komen in verschillende wijken. Drie groepen zijn voor meiden van 10-12 jaar en een groep voor meiden van de middelbare school. Er is veel gezelligheid en we organiseren diverse activiteiten. Ook leren we jonge meiden op een zelfbewuste manier om te gaan met zichzelf, hun gedachten en hun gedrag in sociale en persoonlijke situaties. Hiervoor maken we gebruik van de methodieken SuperWoman en Young Woman. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere sociale media, familierelaties, seksualiteit, vriendschappen, talenten en zelfbeeld. Een keer per jaar is er een gezamenlijk uitstapje. Klik hier om de tijden en locaties te bekijken. 

Coaching 

We bieden laagdrempelige begeleiding bij hulpvragen. De meidenwerkers zijn agogisch geschoold en sluiten aan bij de behoeften van de individuele meiden. Bijvoorbeeld een luisterend oor bieden vanwege een lastige (thuis)situatie, het leren omgaan met anderen of het samen maken van een huiswerkplanning. Met de jongerentool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ helpen we meiden om zicht te krijgen en regie te nemen op verschillende leefgebieden. Naast regelmatig individueel contact met de meiden, is er waar nodig contact met opvoeders en organisaties. Coaching bieden we zowel kort- als langdurend.  

Jonge Moeders 

Vanuit dit initiatief hebben we speciaal aandacht voor (aanstaande) jonge moeders t/m 23 jaar. In onze ondersteuning sluiten we aan bij de behoeften van de moeders. We denken bijvoorbeeld mee in de uitdaging om moederschap, werk, studie en tijd voor jezelf en vrienden te combineren. Het kan ook heel praktisch zijn, in het vinden van babyspullen of het vinden van de juiste hulp. Waar het nodig is trekken we op met het Sociaal Team Gorinchem. 

 

Trainingen 

Meidenvenijn 

Tijdens deze training wordt de groep meiden bewust gemaakt over het fenomeen ‘meidenvenijn’. Er zal worden gekeken naar de verschillende rollen die zich hierin bevinden en welke rol de meiden zelf spelen. Bewustwording is stap één, hierna zal er gekeken worden naar wat de groep nodig heeft en zal hier het programma omheen worden vormgegeven. Dit wordt gedaan doormiddel van de methode ‘Meidenvenijn is niet fijn!’. 

Rots & Water voor meiden 

In dit Rots & Water programma sluiten we specifiek aan bij de ontwikkeling(sopgaven) en kwaliteiten van meiden. Door middel van oefeningen leren we hun om vanuit eigen kracht in het leven te staan. We doen dit zowel in groepsverband als individueel. 

Girls’ Talk

Girls’ Talk is een groepsgericht programma over relaties en seksualiteit voor meiden tussen de 14 en 21 jaar met een vmbo- of mbo-niveau. Girls’ Talk is erop gericht om meiden binnen relaties en op seksueel gebied weerbaarder te maken. Sommige meiden lopen meer risico op het meemaken van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en het meemaken van een onbedoelde zwangerschap. Vanuit dit programma werken we aan het creëren van bewustwording en het vergroten van de eigen weerbaarheid, waardoor de kans op risicovol gedrag verminderd wordt.  

Inge Kwakernaak

Jongerenwerker

inge.kwakernaak@yfc.nl

06-81 51 20 31

Werkdagen: di. wo. vrij.

Wijk