Periodieke gift

Wij hopen dat u er voor wilt kiezen om ons te ondersteunen met een periodieke gift. U kunt deze gift aan The Mall jongerenwerk vastleggen in een overeenkomst.

Hiermee spreekt u een intentie uit om een vast bedrag te geven voor een periode van minimaal vijf jaar. Dit stelt ons in staat om op langere termijn te investeren in relaties met kwetsbare jongeren. Als uw gift onder de 1% of boven de 10% van uw inkomen ligt, levert het u een mooi belastingvoordeel op.

Wat zijn de voordelen van een overeenkomst voor periodieke giften?

  • U investeert in relaties met kwetsbare jongeren
  • U stelt ons in de gelegenheid om uw geld duurzaam in te zetten
  • U krijgt (als u dit op prijs stelt) een uitnodiging van ons om zelf te zien hoe wij te werk gaan
  • Uw periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van uw inkomstenbelasting
  • U hoeft niet langs een notaris voor het aangaan van een overeenkomst.

Als u ervoor kiest om ons te steunen met een periodieke gift, kunt u de overeenkomst via deze link downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ramon de Bonte

Manager jongerenwerk

ramon.debonte@mallgorinchem.nl

06-44 95 43 49

Werkdagen: di. wo. do.