Organisatie en beleid

Organisatie

The Mall richt zich op de kwetsbare jongeren, zoekt hen op, werkt preventief en heeft verbinding met wijk- en zorgnetwerken, waardoor deze jongeren de benodigde aandacht kunnen krijgen. The Mall stimuleert jongeren om met eigen initiatieven te komen en benut de kracht van de samenleving door de inzet van vrijwilligers, zowel in het jongerenwerk zelf als in de ondersteuning ervan.

 

Beleid

Stichting Youth for Christ Gorinchem staat met het jongerenwerk van The Mall in het sociale domein dat volop in beweging is. The Mall, gestart als burgerinitiatief, is al meer dan vijftien jaar actief in Gorinchem en heeft in alle wijken een duidelijke, laagdrempelige basisinfrastructuur waarmee juist de kwetsbare groep jongeren en hun eigen netwerk worden bereikt en geactiveerd. In het proces van verandering heeft The Mall zich proactief opgesteld. De invulling van goed jongerenwerk in alle wijken van Gorinchem is in samenwerking met het lokale netwerk van wijk- en ketenpartners vormgegeven. Als organisatie zijn we gericht op maatschappelijke effecten. De bakens van Welzijn Nieuwe Stijl zijn in het werk geïmplementeerd.

Als stichting ontvangen we subsidie, inkomsten uit sponsoring door bedrijven en financiële ondersteuning vanuit fondsen, donateurs en andere organisaties waaronder kerken. Daarnaast draagt de stichting zorg voor ons jongerencentrum in de Binnenstad.