Studio Social Media

Met het project Studio Social Media willen we op een actuele en eigentijdse manier bewustwording creëren rondom de omgang met sociale media. We zetten met dit project in op preventie en richten ons op jongeren van 10 tot 16 jaar en hun directe netwerk, zoals opvoeders en docenten.

OUDERS
In samenwerking met onze netwerkpartners bieden wij ouderavonden aan. Tijdens deze avonden willen wij ouders inzicht geven in de belevingswereld van de jongeren, en hen handvatten geven om hun kinderen te beschermen tegen de risico’s die zij online kunnen lopen.

SCHOOL
Met behulp van theater en een lessenpakket maken wij leerlingen uit groep 8 en het voortgezet onderwijs bewust van hun online gedrag. Jongeren zien hierdoor de gevaren van gameverslaving en sexting en ze gaan nadenken over hun eigen grenzen. Daarnaast bieden wij aan docenten een basistraining aan over de online leefwereld van jongeren.

STUDIO SOCIAL MEDIA
In The Mall Studio (Burgstraat 37) zetten we in op talentontwikkeling bij jongeren en wordt er gewerkt aan het vergroten van de mediacompetenties. Jongeren kunnen in de studio aan de slag met muziek, rap, vloggen, fotografie en beeldbewerking.

Bekijk deze video op YouTube.

parallax="false" style="margin: 0px;padding: 0px;"]

MEIDENWERK
In onze meidengroepen gaan we binnen de methodiek ‘SuperWoman’ aan de slag met de module ‘Social Media’. Daarin worden thema’s behandeld zoals zelfbeeld, online pesten en sexting. Daarnaast kunnen meiden met elkaar aan de slag in de The Mall Studio.

  • Connector.

    Wilt u meer informatie?

    Leenard Kanselaar is opgeleid tot Mediacoach. U kunt hem benaderen wanneer u als ouder, school of netwerkpartner vragen heeft of advies wilt. Neem contact op via leenard.kanselaar@yfc.nl of bel hem op 06 81 5120 31.