Onderzoek kracht van jongeren(werk)

Wij nemen als The Mall al enige tijd deel aan de onderzoeken van Youth Spot doet naar de bijdrage van het multimethodisch handelen van jongerenwerkers op de ontwikkeling van jongeren

Het jongerenwerk is één van de sociaal werk beroepen dat zich bezighoudt met de begeleiding van jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die steun nodig hebben bij het volwassen worden in de samenleving. Hoewel er aanwijzingen zijn dat het multimethodisch handelen van jongerenwerkers bijdraagt aan betere preventie, normaliseren en versterken van de eigen verantwoordelijkheid, is niet eerder aangetoond wat het jongerenwerk bijdraagt aan deze transformatiedoelen.

WAT LEVERT DIT ONDERZOEK OP?

Resultaten van het onderzoek bieden zowel het jongerenwerk als gemeenten en samenwerkingspartners inzicht in wat de bijdrage van het jongerenwerk is aan de psychosociale ontwikkeling, stressreductie, verbetering sociale relaties, maatschappelijke participatie van jongeren en doorleiden van jongeren naar passende ondersteuning. Gemeenten en samenwerkingspartners kunnen op basis van deze informatie bepalen waarvoor zij kunnen samenwerken met het jongerenwerk.

YOUTH SPOT WERKT SAMEN MET:

Het lectoraat Youth Spot wordt mogelijk gemaakt door Combiwel, Streetcornerwork, Dock, Jongerenwerk Utrecht (JoU), Roc van Amsterdam, Youth for Christ, Xtra welzijn, Participe, ContourDeTwern (Rnewt), De Schoor, Dynamo, Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland en de Hogeschool van Amsterdam.

CONTACT

Kijk voor meer informatie over dit project op  hva.nl/youthspot of neem contact op met Annemarie de Vor via  annemarie.devor@yfc.nl of  06 1035 3487.