Donatiemeter

FINANCIERING 2020: € 131.500

€ 94.500

€ 37.000

Hartelijk dank aan onze donateurs, kerken, bedrijven en fondsen voor hun bijdrage aan het werk onder kwetsbare jongeren. We hopen dit jaar meer middelen te werven, zodat we de relaties met jongeren kunnen blijven onderhouden. In groen leest u wat er momenteel is toegezegd, in rood de bedragen die we nog streven binnen te halen

PROJECTEN 2020

The Mall Centrum: € 14.500

€ 11.000

€ 3.500

Wekelijks zijn jongeren op vrijdagavond welkom voor een potje Fifa, om te poolen, andere jongeren te ontmoeten en om hun verhaal te delen.

The Mall Gildenwijk: € 14.500

€ 10.000

€ 4.500

Elke woensdagmiddag zijn jongeren welkom voor een potje Fifa, om spelletjes te spelen, andere jongeren te ontmoeten en hun verhaal te delen.

The Mall Haarwijk: € 14.500

€ 14.500

Elke donderdagmiddag zijn jongeren welkom in The Mall Haarwijk. Ze kunnen spelletjes doen, Fifa spelen, met de vrijwilligers in de keuken aan de slag of met de jongerenwerker praten over wat hen bezig houdt.

MeidenMall Gildenwijk: € 7.250

€ 7.250

Op vrijdagmiddag kunnen meiden in de MeidenMall terecht voor creatieve activiteiten en om met elkaar aan de slag te gaan rondom thema’s als zelfbeeld, social media, vriendschappen en familie.

MeidenMall Lingewijk: € 7.250

€ 7.250

Op woensdagmiddag kunnen meiden in de MeidenMall terecht voor creatieve activiteiten en om met elkaar aan de slag te gaan rondom thema’s als zelfbeeld, social media, vriendschappen en familie.

Coaching: € 39.000

€ 20.000

€ 19.000

Jongeren kunnen bij ons terecht voor coaching. Dat kan op allerlei gebied. Sommige jongeren lopen vast op school, vinden solliciteren lastig, hebben problemen thuis of willen graag stoppen met drugsgebruik, maar weten niet hoe. We trekken graag langdurig met ze op om hen hierin te ondersteunen.

Zaalvoetbalteam: € 4.500

€ 4.500

€ 4.500

Het zaalvoetbalteam is voor ons een middel om met jongeren aan de slag te gaan met vaardigheden als samenwerken, omgaan met tegenslag, communiceren, afspraken nakomen, luisteren en doorzetten.

Outreachend straatwerk: € 10.000

€ 5.000

€ 5.000

We zoeken jongeren op, daar waar ze zijn, om te luisteren naar hun verhalen en vragen. Daarnaast organiseren we projecten zoals Heroes of Cruyff.

Social Media Voorlichting: € 15.000

€ 15.000

€ 0

Op de gebieden school, thuis, meiden en studio hebben we activiteiten om aandacht te geven aan de risico’s van social media, maar ook juist de kansen van social media te belichten.

Young Leaders Project: € 5.000

€ 0

€ 5.000

In dit traject worden jongeren zich bewust van hun potentie als rolmodel. Naast focus op persoonlijke ontwikkeling maken ze een concreet plan om een positieve bijdrage te leveren aan hun eigen leefomgeving.

FINANCIERING 2021: € 125.000

€ 58.500

The Mall Jongerenwerk trekt langdurig met jongeren op. Daarom kunnen we ook in 2021 en verder uw bijdrage goed gebruiken. Wilt u ons steunen met een eenmalige of structurele gift, ga dan naar mallgorinchem.nl/steun-ons. Hartelijk dank voor uw bijdrage!