Behoeftegericht gezwicht

Heeft u dat ook wel eens, dat iemand een idee aandraagt over jouw werk, terwijl je het vanuit ervaring beter denkt te weten? En dan zul je net zien, je probeert het toch en het werkt! Vorig jaar overkwam mij dat, als jongerenwerker bij The Mall. De Gemeente Gorinchem kwam naar ons toe met het voorstel om samen met de jeugd op een boot te brainstormen over ‘De toekomst voor jongeren in Gorinchem’. Ik had flinke twijfels, zitten jongeren daar op te wachten? ‘Maar,’ zei ik, ‘we werken behoeftegericht, dus we zullen aan jongeren vragen wat zij ervan vinden.’ Nou, dat was duidelijk. Bij het horen van ‘brainstorm’ en ‘boot’ werden velen al enthousiast. En toen het woord ‘pizza’ viel, was het hek helemaal van de dam.

Een paar maanden later stapten we op de afgehuurde ‘Gorinchem VI’ van Riveer, met achtenvijftig jongeren, acht begeleiders, de wethouder, zevenenzestig pizza’s en oneindig veel brainstormpapieren. Iedereen die weleens met deze compacte veerboot is overgevaren, begrijpt: het was krap. Toen we rustig langs Sleeuwijk kabbelden, kwamen de jongeren goed los met hun ideeën: een Color Run, Buiten de Waterpoort nog fraaier maken, meer scholenkeuze en meer stageplaatsen in de regio. Opvallend in de tweede bijeenkomst (47 pizza’s) was het idee van een groep meiden voor een openbare WiFiets, waarop je moet trappen om te kunnen internetten.

VISIE VAN DE STAD

Deze geslaagde activiteit was een klein onderdeel van het visietraject GO2032. Waar staan we nu? We hebben elf duidelijk verwoorde ambities, een betrokken stad en een competente burgemeester. Wat een luxe om zo de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet te gaan. Dit is hét moment voor de aankomende raadsleden om de stadsvisie te omarmen en de komende periode stappen te zetten in de verwezenlijking hiervan.

Dit jaar hoop ik vanuit mijn passie voor jongeren, lezenswaardige stukjes te schrijven. Staan ze u niet aan? Zucht dan twee keer en bedenk: het is maar een buitenbeentje.

Iedere vijf weken schrijft jongerenwerker Nick Dees een column in de rubriek ‘Buitenbeentje’ van de Gorcumse Courant.